O mnie

Stanisław Kruk – Stach
Poeta romantyczny

Urodzony na Kresach, przesiąknięty atmosferą ziemiańskiej, patriotycznej rodziny od młodości związany jest z literaturą.
Autor licznych romantycznych wierszy, liryk, erotyków i opowiadań.
W tomikach wydanych wierszy ukazuje niezwykłe piękno poezji romantycznej, głęboki romantyzm. Fascynują pisane erotyki. Opowiadania, to w większości opisane na faktach, zdarzenia- które często są udziałem naszych bliskich, znajomych lub nas samych.
Członek – Stowarzyszenia Autorów Polskich