Poezja

Zadumanie

 „Zadumanie”
Tomik zmysłowej, romantycznej, poezji –
gdy się przeczyta, zawsze się wraca
do zapisanych tam wersów.
Błękitne wersy

Tomik poezji, pełen zmysłowej treści i
głębi – tego co mamy ukryte
na dnie duszy.
Poezje, erotyki

To zestaw 86 – wierszy. Napisanych
w nastroju  romantycznych przeżyć.
Tomik oprawiony analizą
i pięknym, obszernym słowem wstępnym.
Głębia uczuć


„Głębia uczuć” kolejny tomik urokliwej 
sentymentalnej poezji romantycznej.
Przedstawiony zbiór wierszy
pisany subtelnym  rymem tchnie urokiem i czarem romantycznych strof. 
Poetyckie fascynacje zapisane
w wierszach są ciągiem wyrazu,
głębią uczuć przechodzących od
zmysłowej liryki do realizmu, po życiowe refleksje.
Pięćdziesiąt westchnień serca
/drugie wydanie/

Wiersze, liryki – szlachetne rymy.
Urok i czar poezji romantycznej.
Słowa – kwiaty. Melancholia w srebrnych strunach wiatru.
Głębia i urok lirycznych, miłosnych strof.
Fascynacje, zmysłowe erotyki.


Wszystkie tomiki są dostępne poprzez
pocztę e-mail podaną w kontaktach.