Proza

Na granicy światów

Istnieją zjawiska, z którymi logika nie może sobie poradzić i trzeba je tłumaczyć jako dziwne, niezrozumiałe wydarzenia. Nasze zmysły, które czasem trafiają do świadomości, mogą odbierać coś, czego nie ma. I odwrotnie – nie dostrzegamy rzeczy oczywistych, uznając je za złudzenie. Opisane ciekawe historie są prawdziwe – wydarzyły się w rzeczywistości. Bohaterowie mają ścisły umysł i kierują się chłodną analizą, która powinna wszystko tłumaczyć. Jednak nie potrafią logicznie zaistniałych zdarzeń wyjaśnić

Karta życia

Przedstawione osiem opowiadań to fragmenty życia naszych bliskich – kronika z życia znajomych, osób przypadkowo poznanych, widziana jakby zza firanki z naszego okna. Fabuła wydarzeń jest bliska zachowaniom, które są często naszym udziałem – to zdarzenia, które sami podejmujemy i przeżywamy w naszym życiu.
Opowiadania to obraz charakterów, bez oceny postaw. To historie, które się wydarzyły… lub mogą się wydarzyć.


Książki są dostępne poprzez internet… na życzenie, wpis,